El Departament Col·laboratiu de Música s'estén transversalment des d'Educació Infantil fins a Batxillerat.

L'objectiu fonamental consisteix en compartir coneixement musical innovador: recursos, experiències, pràctiques... entre tots els professors de l'àrea de música dels centres.

Així mateix es posen en comú estratègies per tal de potenciar la innovació a les aules.

El 2015-2016 hem realitzat el gran projecte d' eMUSIona't presentat a l'Auditori de Girona el 13 de març de 2016. 

El nostre especial agraïment a les escoles i als professors i professores del Departament Col·laboratiu de Música implicats en el projecte que han creat el guió, els temes musicals, les danses i coreografies. Així com als que han participat en la posada en escena.  
Els alumnes que hi han participat han fet una gran feina a les escoles i a sobre de l'escenari. 
Un projecte molt enriquidor que ens aporta un valor afegit.
Veure els vídeos: