Departaments Col·laboratius

Departaments Col·laboratius


Els Departaments Col·laboratius neixen amb l'objectiu de crear xarxes dinàmiques entre el professorat de les escoles associades a la Fundació Tr@ms. Es promou l'intercanvi, la renovació pedagògica i l'ús de les tecnologies. Aquest treball es realitza durant l'any mitjançant dues reunions presencials, a inici i final de curs on s'estableixen i es valoren els objectius proposats. Periòdicament, es duu a terme un seguiment en xarxa utilitzant entorns web 2.0 per tal de realitzar les activitats d' intercanvi proposades. 

Més informació en els següents enllaços: 

Memòria visual 2013-2014

Resum curs 2015-2016

Resum curs 2016-2017