Projecte LEOBIEN de Supertics

Projecte LEOBIEN de Supertics

Dilluns, 09/04/2018, 00:04h

El projecte Leobien integra avaluació, formació, metodologi­a i certificació.

  • Avaluació: protocol Leobien. Primer protocol que determina si el cervell dels alumnes està preparat per iniciar el procés lector.
  • Formació: curs d' especialització en comprensió lectora acreditat per docents (25 hores).
  • Metodologia: plataforma adaptativa Supertics Leobien i activitats fí­siques cognitives amb panells a l'aula per millorar el reniment cerebral lector. 
  • Certificació: el centre escolar reb una Certificació de Qualitat  en comprensió lectora avalada per l' Asociación Española de Comprensión Lectora.

Clica aquí per a més informació o contacta a: info@didacticadigital.es